روغن زیتون ارگانیک ایرانی

قیمت خرید روغن زیتون ارگانیک ایرانی

روغن زیتون ارگانیک فدک از جمله محصولات تولید شده توسط کشاورزان رهرو در مسیر سلامت و مصمم برای تولید محصولات سالم و ارگانیک از طریق اعمال مدیریت های مناسب از جمله مدیریت‌های تلفیقی آفات (IPM) ، در مناطق مستعد، با آب و هوای مساعد و خاک مناسب میباشد.

بیشتر بخوانید