شرکت بسته بندی روغن زیتون

شرکت بسته بندی روغن زیتون های طبیعی کشور

شرکت های بسته بندی با هدف بسته بندی روغن زیتون های فله کشور، کمک بسیار زیادی به توزیع این فرآورده طبیعی در سطح کشور و صادرات آن می نمایند.

بیشتر بخوانید