عرضه زیتون تهران

عرضه بهترین زیتون ترکیه در تهران

عرضه زیتون ترکیه که از بهترین زیتون های وارداتی محسوب می شود بصورت با هسته و همچنین شکسته و شیرین شده و بی هسته در سراسر ایران از جمله تهران، یزد، شهرکرد و … انجام می گیرد.

بیشتر بخوانید