عرضه زیتون کرمانشاه

عرضه اینترنتی زیتون کرمانشاه

عرضه زیتون تولیدی روستاهای کرمانشاه با فراهم شدن امکان فروش اینترنتی زیتون در سراسر کشورمان به صورت مستقیم و با قیمت مناسب امکان پذیر شده است.

بیشتر بخوانید