عرضه مستقیم روغن زیتون

عرضه روغن زیتون ایرانی سال 97 مستقیم از کارخانه

عرضه روغن زیتون ایرانی سال ۹۷ مستقیم از کارخانه

آیا عرضه روغن زیتون ایرانی سال ۹۷ مستقیم از کارخانه انجام می گیرد؟ چگونه می توان از شرایط فروش عمده روغن زیتون ایرانی به صورت مستقیم از کارخانه جویا شد؟   با اتمام فصل برداشت زیتون در شهر های مختلف کشور از جمله طارم، رودبار و منجیل در حال حاضر صنایع روغن کشی در حال […]

بیشتر بخوانید